SKIW

AGENDA

mei 2019 | 7e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater - exacte datum volgt binnenkort

 

Terugblik

30 januari 2019 | Nationaal Water Symposium 2019

juni 2018 | Themamiddag Ervaringen met Legionella in Koelwater

mei 2018 | 6e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

OVER SKIW

SKIW Secretariaat
FME - Envaqua
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

T 079 - 353 1263
E info@skiw.nl
W www.skiw.nl

 

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

gezamenlijk zuiveren insightsOp het gebied van het gezamenlijk zuiveren van afvalwater bewegen overheid, bedrijfsleven en waterschappen meer en meer naar elkaar toe. 'Deze ontwikkeling is een aantal jaren geleden ingezet en de eerste resultaten zijn bemoedigend',' aldus Johan van Mourik, SKIW voorzitter, in vakblak Insights.

Tussen industrie en waterschappen ontstaan steeds meer contacten en lijnen. Van Mourik: 'Iedereen wil in zijn omgeving een robuust watersysteem, dat rekening houdt met alle gebruikers. Variërend van industrie, waterzuivering, waterschap, landbouw, scheepvaart tot drinkwaterbedrijven en omwonenden. Omdat deze partijen in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk zijn, is het noodzakelijk om sanen te werken.'

Gezamenlijk zuiveren van afvalwater is een prima start voor het winnen van grondstoffen uit afvalwater. Er zijn tal van combinaties denkbaar waarbij het restproduct van de ene industrie een waardevolle grondstof is voor de andere industrie. 'Bedrijven geven de voorkeur aan robuuste, bewezen technologie.' SKIW brengt partijen bij elkaar, en pleit voor een meer regisserende overheid.

Download het complete artikel: Gezamenlijk zuiveren van afvalwater nog niet urgent genoeg, Johan van Mourik, SKIW voorzitter, in vakblad Insights (december 2017)