SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

190522 IWE7e Symposium 'Praktijkcases' - woensdag 22 mei 2019 in Eerbeek

De zevende bijeenkomst in de reeks 'Praktijk­­­cases Behan­de­ling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk' heeft als thema 'Kennisdelen'. Details over het programma volgen binnenkort - save the date

Het symposium wordt dit jaar georganiseerd bij Industriewater Eerbeek (IWE), waar het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie verwerkt wordt.

Papierfabrieken gebruiken veel water; als grondstof, als koelmedium, maar met name als transportmiddel. Na meerdere malen te zijn gebruikt, kan het water zijn functie niet meer vervullen en is afvoeren noodzakelijk. Bij afvoeren hoort zuiveren. Dit was de reden om in 1961 de handen ineen te slaan om gezamenlijk de zuivering op geavanceerde wijze uit te voeren.

Industriewater Eerbeek (IWE) verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m³ water, en een vuil­vracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot als Utrecht (400.000 VE).

Voorgaande Symposia Praktijkcases werden georganiseerd bij Tata Steel IJmuiden B.V. (2011), bij Attero in Wijster (2012), bij Sitech Services in Geleen (2013), bij Dow Benelux in Terneuzen (2015), bij Fuji in Tilburg (2017) en bij BASF in Antwerpen (2018), en waren alle zeer succesvol en drukbezocht.

Symposium Praktijkcases 2019: Kennisdelen 'Twee weten meer dan één'

De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen (azi’s) blijkt in de praktijk vaak veel complexer dan verwacht, en wijkt veel af van die bij stedelijk afvalwater zuiveringen (rwzi’s). Ook zijn er grote verschillen tussen de azi’s van de diverse industrieën waar ze worden toegepast.

Problemen die worden geconstateerd hangen vaak samen met grote varia­ties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare of zelfs toxische componenten, en de kwaliteit van het actief slib in de installatie. Dankzij veel onderzoeken naar oorzaken en oplos­sin­gen van deze problemen is veel kennis opgebouwd, met name bij bedrijven in West-Europa.

Deze themadag is dan ook bedoeld om kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen, vanuit de gedachten “samen staan we sterk” en “twee weten meer dan één”.

Programma

9:15 Registratie en ontvangst
9:45 Welkom en introductie
10:00 Presentaties
12:30 Lunch
13:30 Presentaties
15:30 Rondleiding op de zuivering
16:45 Afsluiting symposium en netwerkborrel

Het definitieve programma zal vanaf eind maart op de website beschikbaar zijn.

Zie ook de terugblik op het Symposium Praktijkcases van 2018: Terugblik Symposium Praktijkcases 2018 bij BASF in Antwerpen

7e Symposium 'Praktijkcases behandeling Industrieel Afvalwater'

  • datum: woendag 22 mei 2019
  • tijd: 9:45 - 17:00 uur, inloop vanaf 9:15 uur
  • locatie: Industriewater Eerbeek (IWE)
  • deelnamekosten: 245 euro regulier tarief; vroegboekkorting 200 euro (ipv 245 euro) bij aanmelding vóór 10 mei.
    gereduceerd tarief: studenten betalen 25 euro, gepensioneerden 50 euro
  • aanmelding: via ENVAQUA

Organisatie
SKIW en ENVAQUA. Beide organisaties werken samen aan onder meer het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

logologo envaqua

 1905 IWE logo