SKIW

AGENDA

mei 2019 | 7e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater - exacte datum volgt binnenkort

 

Terugblik

30 januari 2019 | Nationaal Water Symposium 2019

juni 2018 | Themamiddag Ervaringen met Legionella in Koelwater

mei 2018 | 6e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

OVER SKIW

SKIW Secretariaat
FME - Envaqua
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

T 079 - 353 1263
E info@skiw.nl
W www.skiw.nl

 

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

TKI Topsector WaterTKI Watertechnologie is een van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) binnen de Topsector Water. TKI Watertechnologie bevordert vraag-gestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast stimuleert TKI Watertechnologie de samenwerking in de waterketen, met name privaat-publieke samenwerking in de ‘gouden driehoek’, bedrijfsleven – wetenschap – overheid.

Achtergrond

Open recirculerende koelwatersystemen worden bij de industrie op grote schaal toegepast. Warm koelwater wordt gekoeld door intensief contact met ingebrachte lucht, wat leidt tot indikking van het recirculerende water (indikkingsfactor) en oplopende zoutconcentraties. Hierdoor is het noodzakelijk een deel van het water te spuien, om zo te hoog oplopende zoutconcentraties te vermijden (scaling, corrosie). Het systeem moet vervolgens met vers suppletiewater worden aangevuld. Om scaling, corrosie en microbiologische groei (biofilm-vorming) in het systeem te beperken, worden chemicaliën toegevoegd (conditionering). Dit alles leidt tot een complex beheersysteem, een hoog chemicaliënverbruik en een groot watergebruik.

TKI-project Koelwaterconditionering van de toekomst

In dit TKI project wordt de voorbehandeling van suppletiewater onderzocht voor volledige of gedeeltelijke ontharding/ontzouting. Dit kan een oplossing zijn waarmee het gebruik van traditionele conditioneringsmiddelen verminderd kan worden, en waarmee water kan worden bespaard omdat een hogere indikkingsfactor wordt bereikt.

Er wordt een spreadsheettool ontwikkeld, voor berekening van milieu-impact (CO2-footprint, watergebruik) en economische impact van verschillende koelwaterbehandelingssystemen. De tool wordt toegepast op twee bestaande (grootschalige) koelwatersystemen, ingebracht door SABIC en Tata Steel

Betrokkenheid van SKIW

  • Agenda lid is Frank Oesterholt

Informatie en contact

  • TKI Watertechnologie: Koelwaterbehandeling in de toekomst
  • Deelnemers: Brabant Water, Evides Industriewater, KWR, Pidpa, SABIC en Tata Steel
  • Projectperiode 01.12.2014 – 01.08.2016