SKIW

AGENDA

mei 2019 | 7e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater - exacte datum volgt binnenkort

 

Terugblik

30 januari 2019 | Nationaal Water Symposium 2019

juni 2018 | Themamiddag Ervaringen met Legionella in Koelwater

mei 2018 | 6e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

OVER SKIW

SKIW Secretariaat
FME - Envaqua
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

T 079 - 353 1263
E info@skiw.nl
W www.skiw.nl

 

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

VEMW kenniscentrum en belangenbehartigerVEMW Taakgroep Watertechnologie is een van de taakgroepen van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers.

De Taakgroep werkt aan het optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater. VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.

Thema’s: industriële (afval)waterbehandeling, en de beleidsmatige en technologische ontwikkelingen

Activiteiten van de taakgroep

  • volgen en bespreken van beleidsmatige en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering(sbeleid);
  • bepalen van de gevolgen van nieuwe waterregels voor de bedrijfsvoering;
  • uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van industriële (afval)waterbehandeling.

Betrokkenheid van SKIW
Johan Raap, Niels Groot en Antoine van Hoorn (op ad-hoc basis)

Contact en informatie