SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

H2O onlineVakblad H2O publiceert zowel de digitale H2O-online als het Maandblad H2O, en is een uitgave van KNW Koninklijk Nederlands Waternetwerk via de onafhankelijke Stichting H2O.

H2O-online bevat vak-artikelen die worden aangeboden vanuit de sector. Er is een uitgebreid nieuwsarchief en de mogelijkheid om per categorie te abonneren op alerts van nieuw gepubliceerde artikelen.

Maandblad H2O bevat artikelen die voor de brede watersector interessant zijn, waaronder een selectie van de online gepubliceerde artikelen, bewerkt voor een breder publiek. Het maandblad geeft informatie over maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector.

KNW WaternetwerkKNW Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie is een van de themagroep van KNW Koninklijk Nederlands Waternetwerk, en biedt informatie voor zowel technologen, als beleidsmedewerkers en bestuurders van waterschappen en van andere overheden, maar ook voor adviseurs, bedrijven, vergunningverleners en handhavers die actief zijn op het gebied van afvalwaterzuivering.

KWR Watercycle Research InstituteKWR Netwerkgroep Industriewater is onderdeel van KWR Watercycle Research Institute, en is een platform voor het leggen van contacten en het delen van kennis tussen industriële partijen. De netwerkgroep is bedoeld voor industriële eindgebruikers, maar ook voor energie- en utilityleveranciers. De groep wordt ondersteund door het KWR team Industrie, Afvalwater en Hergebruik (IAH).

TKI Topsector WaterTKI Watertechnologie is een van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) binnen de Topsector Water. TKI Watertechnologie bevordert vraag-gestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast stimuleert TKI Watertechnologie de samenwerking in de waterketen, met name privaat-publieke samenwerking in de ‘gouden driehoek’, bedrijfsleven – wetenschap – overheid.

VEMW kenniscentrum en belangenbehartigerVEMW Taakgroep Watertechnologie is een van de taakgroepen van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers.

De Taakgroep werkt aan het optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater. VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.