SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW activiteiten

logo

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

Activiteiten

WS2016 de IMPROVED aanpakSKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Het Interreg programma ondersteunt grensoverschrijdende projecten, gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een van deze projecten is IMPROVED, het project in de Vlaams-Nederlandse grensregio, waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. ‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'.

IMPROVED ontwikklde een mobiele installatie, waarmee op locatie bij bedrijven in de regio maatwerkoplossingen voor proceswater problemen gevonden kunnen worden. De installatie - in mobiele containers - is succesvol ingezet bij Yara, BASF en Dow.

Het project wordt eind 2019 afgerond. Het Eindcongres is op 26 september 2019 bij Dow Terneuzen:
IMPROVED Eindcongres: Efficiënt opwaarderen van industriële waterbronnen


201805aSKIW is mede-organisator van de succesvolle symposium reeks 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater'.

Dankzij onderzoek naar oorzaken en oplossingen is veel kennis opgebouwd bij diverse bedrijven en sectoren. Deze themadagen zijn dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie, waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van problemen. Dit vanuit de gedachte 'waarom zouden we het wiel opnieuw uit willen vinden?'

Deze reeks symposia begon in 2011 bij Tata Steel in IJmuiden. Daarna volgden symposia bij Attero in Wijster (2012), bij Sitech Services in Geleen (2013), bij Dow Benelux in Terneuzen (2015), bij Fuji in Tilburg (2017) en bij BASF in Antwerpen (2018).

In 2019 werd het 7e Symposium georganiseerd, dit keer bij Industriewater Eerbeek.

koelwater platformDe zeer geslaagde Koelwaterdag op 7 december 2017 heeft onder meer geresulteerd in de oprichting van een Koelwaterplatform, met op die dag direct al ruim 30 deelnemers.

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers is een belangrijke doelstelling, om van daaruit een inbreng te geven bij de BREF ICS herziening.

Het Koelwaterplatform is een initiatief van SKIW in samenwerking met Envaqua en VEMW.